Zlepšení běžecké výkonnosti a méně přetažení

Proč koordinační trénink pomáhá!
© Florian Reiter

Přehled

Zveřejněno dne 14.02.2022, doba čtení: 3 minuty
Příspěvek od Floriana Reitera, sportovního fyzioterapeuta, trenéra trailového běhu,  běžeckého trenéra a certifikovaného mentálního trenéra. 

Perspektivní?
V rámci analýzy běhu si u běžců a běžkyň všímám cviků jako stání na jedné noze, poskoků na obou a jedné noze, běžecké abecedy nebo různých verzí dřepů. Téměř ve více než 1000 analýzách byl výsledek většinou podobný: vzhledem ke koordinační schopnosti je možné dále rozvíjet vlastní potenciál!

Proč to má pro tebe při běhu zásadní význam a jaké výhody mohou vyplývat z toho, že hledáš novou motivaci i v této oblasti? Zde najdeš krátký přehled:

 • Rozhodně se pohybuješ šetrněji!
 • Budeš rychlejší a šetříš přitom své tělo. Právě u rychlých běžeckých jednotek je množství běžců a běžkyň limitovaných jejich vlastní špatnou koordinací. 
 • Předejdeš zraněním, protože nedostatek koordinačních schopností začne tvůj systém rychle limitovat.
 • Získáš vyšší odolnost vůči únavě.
 • Ovlivňuješ 3dílný systém: síla, rychlost a koordinace na sebe vzájemně působí a koordinační trénink se tím pozitivně projeví i na síle a rychlosti.
 • Pocitově zlepšíš své držení těla a pohyb, a to i během běžného dne!
 • Na trailech nebo kluzkém podkladu se můžeš pohybovat bezpečněji a rychleji.
 • Hravě přeneseš změnu a novou stimulaci i do svého všedního dne.
© Florian Reiter

Jaká cvičení jsou k tomu vhodná?

 • stání na jedné noze v nejrůznějších verzích
 • abeceda poskoků a běhu (ideální také v kombinaci s koordinačním trenérem)
 • koordinační silový trénink (např. dřepy na balanční podložce)
 • balanční cviky na slackline (chůze po laně) nebo jiných zařízeních, která jsou výzvou pro tvou rovnováhu
 • procvičování házení, chytání nebo žonglování s různými míči

Kvalita je vždy důležitější než kvantita a koordinační trénink se provádí zejména na základě principu odpočinkových přestávek po dobrém zahřátí.

© Phillipp Reiter
Abeceda poskoků | O co jde a jak lze výkon stupňovat?

Platí zásada:
 • Provádí se 2–5 cviků s maximálně 15 poskoky na cvik.
 • Celkový počet 60 poskoků by neměl být na začátku překročen .
 • Mezi cviky by se měly naplánovat 1–2minutové přestávky.
A takto si můžeš plánovat kroky k postupnému zvyšování svého výkonu:

START
 


pomalu

staticky

na obou nohách
symetricky

nízké/krátké

otevřené oči

stabilní
podložka

s pokrčenými kolenami

INTENZITA
ÚROVEŇ 1


rychle

dynamicky

na obou nohách
asymetricky

vysoké/dlouhé

zavřené oči

balanční
podložka

bez

INTENZITA
ÚROVEŇ 2


 

 

na jedné noze

© Hendrik Auf'mkolk

 


Běžecká abeceda    |  Takto postupovat:

Platí zásada:

 • max. 10 s zátěže/cvik
 • 3–5 cviků, 2–4 série/cvik (využití různých verzí)
 • I zde je třeba dodržovat 1–2minutové přestávky!
 • Před prováděním běžecké abecedy aktivuj svaly nohou a trupu zahřátím
 • Upřednostňuj ve výkonu vyšší frekvenci namísto vyššího zrychlení (km/h)
 • Dobré zpevnění trupu
 • Pohled dopředu
 • Vědomé pohyby paží vpřed a vzad podél těla
 • Klidné dýchání

Tím nejkrásnějším na koordinačním tréninku je pro mě to, že v něm dominuje hravý přístup a kreativita, což do mého tréninku přináší neuvěřitelnou radost a lehkost.

I tobě přeji hodně zábavy!

Tvůj sportovní fyzioterapeut Florian

Více o Florianu Reiteretovi

Přečti si další příspěvky od sportovního fyzioterapeuta Floriana Reitera a udělej tak svůj trénink efektivnější!