Ochrana osobních dat

Těší nás, že jsi navštívil naše webové stránky! Provozovatel těchto webových stránek je Zentrasport Österreich e. Gen, Ohlsdorfer Straße 10, 4694 Ohlsdorf. Všechny uvedené označení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro osoby mužského i ženského pohlaví.

Rozsah platnosti
Tato informační povinnost je určena následujícím osobám:

 • osoby, které odebírají newsletter
 • osoby, které se účastní soutěže
 • osoby, které vyplňují přihlášku
 • osoby, ktreré navštíví naše webové stránky

Zodpovědnost
Zentrasport Österreich e. Gen.
Ohlsdorfer Straße 10, 4694 Ohlsdorf
Dr. Holger Schwarting, správní rada

Kontaktní údaje v případě otázek ohledně ochrany osobních dat
Mag. Julia Forsthuber
Ohlsdorfer Straße 10,
4694 Ohlsdorf
E-mail: j.forsthuber@sport2000.at
Tel: +43 7612 780 401

 

Zpracování dat

Přihlášení k odběru newsletteru

Právní základ/ kategorie údajů
Zpracování tvých osobních údajů je založeno na tvé registraci k odběru newsletteru. K odběru newsletteru se můžeš zaregistrovat buď vyplněním formuláře pro zasílání newsletteru, nebo účastí v soutěži a udělením souhlasu se zasíláním newsletteru, nebo tím, že nám výslovně sdělíš své jméno a příjmení a e-mailovou adresu pro registraci k odběru newsletteru.

Popis a zpracování údajů
Newsletter se rozesílá přes webovou aplikaci eworx Marketing Suite. Při provozu této aplikace rozlišuje společnost eworx Network & Internet GmbH mezi produktivními, testovacími a vývojovými systémy. Produktivní systémy jsou provozovány na vlastním hardwaru a na vlastních virtuálních serverech. Pro přístup k serverům nebo k datům v databázi jsou speciálně definovaní uživatelé, kteří mají pouze nejnutnější práva pro čtení a zápis.

Testovací a vývojové systémy rovněž běží na vlastním hardwaru a na vlastních serverech a z hlediska přístupu a přístupových práv jsou rovněž zcela odděleny od produktivních systémů. Pro zajištění co nejlepšího fungování se pro vývoj a testování používají kopie produktivních dat. Ty jsou však před použitím zcela anonymizovány, takže není možná žádná další identifikace.

Fyzický přístup do kanceláří společnosti, kde se data zpracovávají, je pouze pro pověřené osoby. Přístup do podnikového systému pouze přes uživatelské konto.

Kontaktní údaje:

eworx Network & Internet GmbH

+43 50 1212 · office@eworx.at · eworx.at

Headquarter Rohrbach-Berg · Hanriederstraße 25 · 4150 Rohrbach-Berg

Sídlo Linz TECHCENTER · Hafenstraße 47-51 · 4020 Linz

Otázky, které se týkají ochrany osobní dat spravovaných společností eworx, ti budou zodpovězeny na e-mailové adrese datenschutz@eworx.at, nebo na tel. +43 50 1212 200.

Odvolání souhlasu / doba uchovávání
Udělený souhlas lze kdykoli odvolat bez udání důvodu s účinkem do budoucna. Odvolání lze provést neformálně prostřednictvím individuálního odkazu pro odhlášení v každém newsletteru nebo lze zaslat e-mail na adresu marketing@sport2000.at.

V případě odhlášení odběru newsletteru budou osobní údaje shromážděné pro účely newsletteru vymazány ihned po odhlášení odběru newsletteru (pokud není zákonně požadováno jejich uchování pro jiné zpracování údajů). 

 

Účast v soutěži

Právní základ
Zpracování tvých osobních údajů je podmíněno tvou účastí v soutěži.

Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje získané při účasti v soutěžích budou zpracovávány pouze za účelem správy soutěže.

Doba uchování osobních dat
Po ukončení soutěže budou osobní údaje vymazány.

 

Vyplnění formuláře k ucházení se o práci online (SPORT 2000 centrála)

Právní základ/ Účel
Zpracování tvých osobních údajů je možné na základě vyplnění formuláře žádosti o práci a dobrovolným odesláním tvých údajů. Tyto údaje ukládáme do databáze žadatelů a zpracováváme je v rámci procesu výběrového řízení. S poskytnutými údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými a nebudou předány třetím stranám.

Kategorie dat
Při vyplňování formuláře žádosti se shromažďují následující údaje: oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, nejbližší možnost nástupu, životopis (nepovinné informace jsou titul, motivační dopis a reference).

Doba uložení
Poskytnuté osobní údaje budou uloženy v databázi žadatelů. Pokud nedáš souhlas k uchování tvé žádosti, budou tvé dokumenty vymazány po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání 6 měsíců.

 

Návštěva webových stránek

Právní základ / Účel
Právním základem pro zpracování tvých osobních údajů v souvislosti s tvou návštěvou webových stránek je náš prioritní a oprávněný zájem poskytovat ti tyto webové stránky, zlepšovat a rozvíjet tyto webové stránky, sestavovat statistiky používání, odhalovat, předcházet a vyšetřovat útoky na naše webové stránky.

Kategorie dat
Kromě údajů, které sám poskytneš při registraci k odběru newsletteru / účasti v soutěži / vyplnění formuláře žádosti o práci, jsou v průběhu tvé návštěvy našich webových stránek shromažďovány následující informace:

Datum a čas otevření stránky na našich webových stránkách, verzi tvého webového prohlížeče, webová stránka (URL), kterou jsi navštívil před vstupem na tyto webové stránky, a také některé soubory cookie.

IP adresy jsou shromažďovány a ukládány pouze v anonymizované podobě. Jako pouhý návštěvník webových stránek se tak můžeš informovat o našich nabídkách a aktivitách bez jakýchkoli závazků a bez možnosti, abychom tyto údaje spojili s tvou osobou. Pro zvýšení uživatelské přívětivosti je k dispozici možnost identifikace prodejců ve tvém okolí. To vyžaduje tvůj výslovný souhlas prostřednictvím potvrzení dotazu na polohu.

Doba uložení
Tvé údaje budou uloženy po dobu 26 měsíců. K delšímu ukládání dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro vyšetřování zjištěných útoků na naše webové stránky.

 

Cookies

Na těchto webových stránkách se používají tzv. cookies. Soubor cookie je malý soubor, který může být uložen ve tvém počítači při návštěvě webové stránky.  Obecně se soubory cookie používají k tomu, aby uživatelům poskytly další funkce na webových stránkách. Mohou být například použity k usnadnění navigace na webových stránkách, k tomu, abys mohl pokračovat v používání webových stránek tam, kde jsi je opustil a/nebo k uložení tvých preferencí a nastavení při další návštěvě webových stránek (např. sledování polohy). Soubory cookie nemohou přistupovat k žádným jiným datům ve vašem počítači, číst je ani je měnit.

Většina souborů cookie na těchto webových stránkách jsou tzv. "Session-Cookies". Po opuštění našich webových stránek se automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie naopak zůstávají v počítači, dokud je v prohlížeči ručně neodstraníš. Tyto trvalé soubory cookie používáme k tomu, abychom tě při příští návštěvě našich webových stránek rozpoznali.

Pokud chceš mít soubory cookie ve svém počítači pod kontrolou, můžete nastavit prohlížeč tak, aby tě upozornil na to, že webové stránky chtějí ukládat soubory cookie. Soubory cookie můžeš také zablokovat nebo odstranit, pokud již byly do tvého počítače uloženy. Chceš-li se dozvědět více o tom, jak tyto kroky nastavit, použij funkci "Nápověda" v prohlížeči.

Vezmi prosím na vědomí, že zablokování nebo vymazání souborů cookie může ovlivnit tvůj online zážitek a zabránit ti plně využívat tyto webové stránky.

 

Facebook Pixel

Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdeš v zásadách správy dat společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Shromažďování a používání tvých údajů k zobrazování reklam na Facebooku pomocí technologie Facebook Pixel můžeš odmítnout. Chceš-li upravit typy reklam, které se ti v rámci Facebooku zobrazují, můžeš navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle pokynů k nastavení reklamy zobrazované na základě použití: www.facebook.com/settings.

Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Chceš-li zabránit shromažďování tvých údajů pomocí Facebook Pixelu na našich webových stránkách, klikni na následující odkaz:

Deaktivovat funkciFacebook Pixel

Poznámka: Po kliknutí na odkaz se do tvýho zařízení uloží "opt-out cookie". Pokud soubory cookie v prohlížeči vymažeš, musíš na odkaz kliknout znovu. Odhlášení navíc platí pouze v rámci prohlížeče, který používáš, a pouze v rámci naší webové domény, na které byl odkaz odkliknut.

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na tvém počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Tvé údaje zpracováváme, abychom mohli snadno a effektivně vytvářet použitelné statistiky, které se týkají přístupu na webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o tvém používání webových stránek (včetně tvé IP adresy a adresy URL navštívených webových stránek) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Žádné vaše údaje shromážděné službou Google Analytics neukládáme.

Tyto webové stránky používají možnost anonymizace IP, kterou nabízí služba Google Analytics. Tvá IP adresa bude proto společností Google zkrácena/anonymizována, jakmile společnost Google obdrží tvou IP adresu. Společnost Google bude tyto informace používat na naši žádost za účelem vyhodnocování tvého používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa poslytnutá tvým prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude společností Google sloučena s jinými údaji.

Používání souborů cookie můžeš odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Rádi bychom tě však upozornili, že v takovém případě nebudeš moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžeš také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala tvé údaje v nástroji Google Analytics, a to stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Shromažďování tvých údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách můžeš také zabránit kliknutím na níže uvedený odkaz. Po odkliknutí bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování tvých údajů při návštěvě těchto webových stránek.

Deaktivovat Google Analytics

Další informace o podmínkách používání služby "Google" a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdeš na následujících dvou adresách: www.google.com/analytics/terms/de.html
www.google.at/intl/at/policies/

 

Microsoft Clarity

Tyto webové stránky používají službu "Clarity" od společnosti Microsoft Corporation. Clarity používá mimo jiné soubory cookie, které umožňují analýzu používání našich webových stránek, a také tzv. sledovací kód. Shromážděné informace jsou přenášeny do Clarity a tam jsou uloženy. Podle společnosti Microsoft mohou být tyto informace použity také pro reklamní účely. Viz Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft. Další informace o společnosti Clarity nalezneš v sadách ochrany osobních údajů.

 

Online marketing a digitální komunikace s Mautic

Na našich webových stránkách používáme open source software pro automatizaci marketingu Mautic. Jedná se o analytický a sledovací software pro přidělování a ukládání údajů o používání dat (včetně použitého prohlížeče, poslední navštívené stránky, délky pobytu) a také o nástroj pro zasílání e-mailů. Mautic používá "cookies", které se ukládají do tvého počítače a umožňují nám analyzovat tvé používání webových stránek. Shromážděné informace nám Mautic vyhodnocuje (např. IP adresu, zeměpisnou polohu, typ prohlížeče, dobu trvání návštěvy a zobrazené stránky), abychom mohli vytvářet zprávy o návštěvách a navštívených stránkách a tím zlepšovat naši přítomnost na internetu.

 

Práva subjektu údajů

Podle evropského nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (Datenschutz-Grundverordnung, dále pouze DSGVO) máš následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 DSGVO
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů podle čl. 16 DSGVO
 • Právo na výmaz osobních údajů při splnění podmínek podle čl. 17 DSGVO
 • Právo na omezení zpracování, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 18 DSGVO
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO
 • Právo vznést námitku podle čl. 21 DSGVO
 • Právo odvolat souhlas
 • Právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů)
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
e-mail: dsb@dsb.gv.at

Společnost Zentrasport Österreich e. Gen. si vyhrazuje právo zjistit vhodnými prostředky tvou totožnost při výkonu tvých práv jako subjektu údajů.
Zentrasport Österreich e. Gen, květen 2019