Lavinová bezpečnost
začíná u tebe

Pravdivá fakta

Přehled

Zveřejněno  18.11.2020, doba čtení: 5 minut

Nejdůležitější funkce lavinových vysílaček a lavinových batohů, které zachránit život v nouzi! Při hledání pohřbených obětí se počítá každá minuta, proto bys při nákupu neměl dělat žádné kompromisy. Statisticky klesá šance na přežití po půl hodině na pouhých 30 procent. Podívali jsme se na to, jak na extrémní situaci reaguje tvůj doprovod a jak se můžeš na lavinu předem připravit.

Pravdivá fakta

Podle portálu Statista.com zahynulo v loňském roce v Rakousku při 58 lavinových nehodách jedenáct lidí. To je výrazně méně než v předchozím roce. Osvěta, vzdělávání a školení, rychlý a aktuální přenos informací a vhodné bezpečnostní vybavení pomáhají co nejvíce minimalizovat riziko. Jakmile se lavina dá do pohybu, spustí řetězovou reakci, kterou nelze zastavit. Důležitou roli zde hraje faktor času. Pokud jsou zasypané oběti nalezeny do čtvrt hodiny, 90 % z nich je stále naživu. S každou další minutou se šance snižují. Ortovox se věnoval tématu bezpečnosti a v rámci toho se zeptal Sigrun Holzerové, psycholožky specializující se na neuropsychologii z Oberstdorfu v Oberallgäu, jak extrémní situace působí na záchranáře.

„Čím méně musíš přemýšlet, tím lépe.“

Na otázku, co se děje s člověkem v extrémní stresové situaci, například při pádu laviny, expertka odpovídá: "Stresová reakce vede ke zlepšení naší fyzické výkonnosti, ale zároveň snižuje naši kognitivní kapacitu. To je dáno vývojem. Když naši předkové v době kamenné viděli přicházet šavlozubého tygra, šlo jim především o to, aby byli fyzicky silní a dokázali rychle utéct. Naše tělo proto uvolňuje hormony jako kortizol a noradrenalin. V krvi je k dispozici více cukru a buňky jsou zásobovány další energií. Nyní potřebujeme sice také sílu, ale v takové situaci by měla pracovat i naše hlava. Místo toho jsou naše kognitivní schopnosti upozaděny a cílevědomé jednání obtížné.

Co dělat, když tě lavina chytí

V lavině jde o život a smrt. Správným chováním můžeš zvýšit své šance, ať už optimálně použitím vybavení, zabráněním předčasné ztrátě kontroly nebo ochranou před zraněním. Gerhard Vasold, jednatel společnosti SPORT Vasold v Liezenu, má pět rad, jak se správně zachovat v lavině:

 • Snaž se ze všech sil zůstat na nohou a uhnout lavině bokem.
 • Pokud už útěk nepřipadá v úvahu, rozluč se včas s lyžemi a hůlkami. Ty zvyšují nejen riziko zranění, ale také nebezpečí hlubšího zasypání. Především je nutné sundat lyžařské hole, abys měl volné ruce.
 • Použij své vybavení (aktivuj lavinový airbag) a plaveckými pohyby se snažte udržet na povrchu laviny.
 • Než se zhutněný sníh zastaví a ty nebudeš mít prostor k pohybu, vytvoř si rukama před ústy a nosem prohlubeň. Pak se snaž dostat do skrčené polohy - paže před hrudník, ruce jako dýchací dutina před ústy a nosem.

Co dělat, když jseš v roli zachánce

Pokud pozoruješ lavinu zpovzdálí a vidíš, jak jsou lidé zasaženi, je důležité je pozorně sledovat a také jejich konečnou polohu. Znalost jejich pozice je nejdůležitějším předpokladem pro včasnou záchranu. Odborník na horské sporty z Liezenu má také několik tipů pro lavinové pomocníky:

 • Vydej se na předpokládané místo zasypání a pokus se určit přesnou polohu podle vizuálních nebo akustických signálů. Nezapomínejte však na vlastní bezpečnost, protože laviny se mohou vyskytnout vždy.
 • Označ předpokládanou oblast hledání pro trvalou orientaci.
 • Jednej organizovaně, klidně, ale hlavně rychle. Pokud je přítomno více osob, rozděl úkoly: informovat horskou službu, převzít velení a koordinovat situaci, zahájit pátrání, připravit sondy a lopaty.
 • Správné ovládání lavinového vysílače by mělo být pro všechny milovníky zimních sportů povinné.
 • Hledání začíná sledováním nejsilnějšího signálu a stále více se zužuje.
 • Po nalezení oběti začněte okamžitě kopat. Nejdůležitějším věcí je odkrýt hlavu a zkontrolovat, zda jsou dýchací cesty volné.
 • Dalšími kroky je zahájení nezbytných opatření první pomoci a zabránění dalšímu prochladnutí oběti. Při přesunu oběti je však třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je oběť podchlazená, může pohyb způsobit vážné kardiovaskulární problémy.
 • Vždy zůstaň na místě nehody až do příjezdu záchranné služby.

Uč se od těch nejlepších – profesonálové v oblasti bezpečnosti

Ať už jsi začátečník, nebo profesionál, nikdy se nepřestaň učit o lavinové bezpečnosti. I zkušení horští odborníci se pravidelně vzdělávají, vyměňují si názory, nacvičují postupy a přehrávají různé scénáře, aby byli co nejlépe připraveni. Stejně důležitou roli hraje i vhodné vybavení, jehož funkčnost je pravidelně kontrolována a udržována. Společnost Ortovox si z tématu bezpečnosti udělala své poslání a filozofii a kromě vysoce kvalitních výrobků nabízí i Bezpečnostní akademii s lavinovými kurzy.

Ortovox začal vyvíjet první dvoufrekvenční lavinový vysílač před více než 40 lety. Nyní přicházejí na trh modely DIRACT, které opět určují trendy v lavinových vysílačích. Model DIRACT-VOICE je první lavinový vysílač s integrovanou hlasovou navigací.

Základní princip lavinových vysílačů:

Lavinové vysílače mají dva provozní režimy: vysílání a vyhledávání. Obě funkce nemohou být aktivní současně. Zařízení je obvykle v režimu vysílání a mělo by se vždy nosit blízko těla. Po pádu laviny se aktivuje režim vyhledávání zasypaných obětí.

Minimální velikost – maximální funkce

DIRACT VOICE komunikuje prostřednictvím dvou smyslů: sluchu a zraku. Mimořádně velký, plně grafický displej s 360° zobrazením v reálném čase usnadňuje čitelnost díky jasným symbolům, a to i za zhoršených světelných podmínek. Jedinečná hlasová výzva vede hledajícího jasnými slovními příkazy. Hlas má zároveň uklidňující účinek a oči se mohou soustředit na přímé hledání ve sněhovém poli. Úroveň stresu zachránce se automaticky snižuje.

Nové lehké přístroje jsou tenké 2,3 cm, váží pouze 210 g a jsou navrženy pro maximálně intuitivní ovládání: Snadno použitelný přepínač v barvě signálu umožňuje i nezkušeným uživatelům rychle přepnout z vysílání na vyhledávání. A jediným ovládacím tlačítkem můžeš označit zasypané. Oba modely jsou vybaveny patentovanou technologií Smart Antenna - ta analyzuje polohu zařízení v lavině a automaticky přepíná na nejlepší vysílací anténu. To zdvojnásobuje dosah a pomáhá rychleji najít uživatele.

Odhadnout lavinové riziko pro větší radost ze sportu

Ať už na lyžařských túrách, nebo při freeridu: Kdykoli se vydáte do nezajištěného terénu, musíte být schopni posoudit lavinové riziko. Pečlivé plánování, přizpůsobené chování v terénu a zkušenosti s rozpoznáváním potenciálních nebezpečných míst jsou základem tvé bezpečnosti na túře. Za účelem předávání těchto znalostí nabízí Ortovox od roku 2008 ve spolupráci s přibližně 30 horskými školami bezpečnostní školení a školení lavinových vysílaček pro začátečníky i pokročilé lyžaře v podobě vlastní bezpečnostní akademie, největší světové vzdělávací iniciativy v oblasti lavinové prevence. Věrni mottu "Vyškolte se a snižte riziko!".

Cíle lavinových kurzů: co nejlepší příprava na rozpoznání nebezpečí, vyhodnocení rizika a přijetí vhodných opatření. Tímto způsobem můžeš rizikomanagement prostřednictvím promyšlených opatření a ještě dlouho se těšit ze sportu.

Příprava s rozvahou

Pokud jde o bezpečnost při túrách, je třeba vzít v úvahu mnoho věcí, abys na konci svého horského dobrodružství zažil co největší požitek. Gerhard Vasold, jednatel společnosti SPORT Vasold v Liezenu, je toho názoru, že každý se musí starat o to, aby se vyhnul mimořádným událostem. Zodpověděl několik otázek týkajících se této problematiky.

SPORT 2000: Co je třeba brát v úvahu, když mluvíme o bezpečnosti na skialpu?

Gerhard: Příprava je velmi důležitá a měla by probíhat inteligentně, aby se minimalizovala možná rizika. Při plánování túry je třeba brát v úvahu počasí, provozní dobu lanovek, tvou fyzickou kondici a kondici tvých společníků. Je nezbytné plánovat rezervy. Prohlídku je třeba přizpůsobit vlastním výkonnostním limitům. Osobně doporučuji, aby si každý účastník skialpu nechal na viditelném místě v autě lístek se všemi důležitými údaji o skialpu(čas začátku, plánovaný návrat, přesná trasa, účastníci skialpu). Poznámka pro ostatní, pokud by došlo k nouzové situaci. Bohužel to dělá jen velmi málo lidí. V zásadě je však důležité zajistit, aby nedošlo k žádné mimořádné události!

SPORT 2000: Co by na skialpu nemělo chybět?

Gerhard: Lavinový vysílač je nezbytnou součástí každého skialpu. Je lepší zvolit jednoduché zařízení, které umíš používat, než zařízení, kterému nerozumíš. Pravidelné zacházení s přístrojem je základem všeho. Skvělé jsou také batohy s airbagem. Jsou jedinou věcí, která tě aktivně chrání před zasypáním. Dále je povinnou výbavou lopata s teleskopickou násadou a kovovou lopatou, lana, lékárnička, záchranná deka a tepelný vak. Velmi důležité je také přibalit si náhradní oblečení. Sebelepší vybavení je však k ničemu, pokud nevíte, jak ho používat.

SPORT 2000: Co je v případě nouze důležité?

Gerhard: Nejdůležitější je pomoc kamarádů, nad to není.

SPORT 2000: Jak a jak často se udržuje bezpečnostní vybavení?

Gerhard: Bezpečnostní vybavení se musí pravidelně nebo před každou jízdou kontrolovat. Zejména z hlediska funkčnosti, známek opotřebení a poškození. Lavinový vysílač by měl mít vždy plnou baterii a lavinový batoh je třeba neustále kontrolovat. Je důležité, aby si ho člověk doma sám aktivovol a nebáli se ho v případě nouze nasadit. Alespoň jednou ročně bys ho měl vzít do specializovaného servisu a nechat ho zkontrolovat. Základní pravidlo zní: kontrola nade vše!

Nejčastější chyby a fatální omyly 

 

 • Lavinový vysílač je v batohu místo na těle.
 • Plastová lopata místo kovové.
 • Vyrazit na skialp bez plánu a ignorovat předpovědi (počasí, sněhové podmínky, lavinové nebezpečí).
 • Myslíš si, že jsi v bezpečí s lavinovými vysílačkami a dalším bezpečnostním vybavením.
 • Nesprávné ambice.
 • NEDÁVEJ ruce do poutek holí, jinak hrozí, že tě lavina strhne.
 • Les tě před lavinami nechrání, pod hranicí lesa je to stejně nebezpečné.
 • Lyžařské stopy vytvořené jinými osobami NEZARUČUJÍ lavinovou bezpečnost.
 • Stopy ve sněhu NEZARUČUJÍ bezpečnou cestu.