SPORT 2000
SPOLEČNĚ SILNÍ

Společně silní:
Družstvo jako perspektivní forma podnikání

 

"Regionální", "ekonomický", "úspěšný", "bezpečný", "perspektivní" a "spolupracující" jsou podle Rakouského družstevního spolku nejčastější charakteristiky spojené s družstevní formou podnikání. Silná komunita vytváří jistotu a trvale posiluje každého jednotlivého obchodníka ve svém regionu v oblasti sportovního maloobchodu. Zejména v těžkých dobách se hospodářská forma družstva ukazuje jako silný model pro budoucnost, zdůrazňuje člen představenstva SPORTu 2000 Dr. Holger Schwarting: "Hospodářská forma družstva zažívá právě teď nový rozkvět. Dnes více než kdy jindy dává smysl sjednotit malé maloobchodníky v komunitě, aby se navenek jevili jako silný celek. Doba krize ukázala, že tato úzká soudržnost funguje a posiluje nás. Tento princip partnerství se vyplácí nejen uvnitř společnosti, ale i v celém dodavatelském řetězci."

 

Podpora obchodníků na mnoha úrovních

Připojení se ke sdružení jako obchodník znamená mnohé výhody. Ostatně funkce sdružení jako takových by podpora svých členů v mnoha činnostech měla být. Především zajišťují tok zboží a plateb mezi obchodem a průmyslem, a mají tak pro přidružené obchodníky zásadní finanční funkci. Zejména pro střední podniky je toto nenahraditelný základní kámen pro vytvoření finanční strategie a strategie přežití v konkurenčním boji. „Přidružené služby sdružení, jako je vyjednávání podmínek se smluvními dodavateli, jakož i převzetí rizika neplnění smluvních závazků vůči smluvním dodavatelům za přidružené členské společnosti, to vše zajišťují centrály sdružení, jako je např. SPORT 2000. Tímto způsobem přebíráme funkci pojišťovacího a věřitelského subjektu pro všechny obchodníky SPORTu 2000“, vysvětluje Dr. Schwarting a dodává, že to znamená, že dodavatelé nemusí v jednotlivých případech provádět kontrolu úvěru a v případě potřeby se mohou spolehnout na povinnost náhradního ručení poskytovanou družstvem. Centrála SPORTu 2000 podporuje maloobchodníky také řadou poradenských a podpůrných služeb, mimo jiné v oblasti marketingu, prodeje, dalšího vzdělávání, IT, administrativních činností, logistiky a digitalizace. 

Soudržnost mezi centrálou, obchodníky a průmyslem

Nejenže SPORT 2000 táhne za jeden provaz s obchodníky, ale také při jednání s průmyslovými partnery, kde se v průběhu let vytvořila silná soudržnost, která se osvědčila. "Covid-19 zasáhl celé odvětví nečekanou silou. Ukázalo se, že partnerský přístup s našimi průmyslovými partnery, kterým aktivně žijeme již mnoho let, je faktorem úspěchu. Společně jsme našli řešení, jak naše prodejce co nejlépe podpořit a dostat je z období uzavření obchodu," říká Dr. Schwarting, který je se svými členy a partnery v neustálém úzkém kontaktu, a dodává: "Ohlasy na řešení této náročné situace byly ze všech stran velmi pozitivní. Na tom budeme stavět i do budoucna."   

Výňatek z rozhovoru s Dr. Schwartingen pro SAZ.